Prepiska Finance е изключително гъвкава система, даваща ви възможност сами да прецените кои услуги от системата да ползвате. Спрямо спецификата и документо оборота на вашата фирма, избирате подходяща за вас схема.

 

 

 

 

Всички цени са без ДДС  

Електронно съобщение е създаден от вас или генериран от Prepiska Finance файл или обикновено текстово писмо. То може да е електронна фактура, проформа-фактура, банково извлечение, договори, искане за плащане и т.н. Подържат се произволни файлови формати - .pdf, .doc, .xls, .jpg и т.н.

Изпращане на съобщение е изпращането от вас към Клиент на електронно съобщение през Prepiska Finance.

Обслужване на плащането е изпращане от Prepiska Finance на заявка за плащане до контрагента ви и закриване на задължението в реално време, веднага след плащането.

Генериране на съобщение е генериране от Prepiska Finance проформа-фактура, фактура-оригинал или извлечение и т.н.

Billing е генериране и изпращане от Prepiska Finance на периодични заявки за плащане до контрагентите.

 
 
© Инфонотари 2018 Всички права запазени.